Inspirerende boeken

“Het Mysterie van de SchoenVeter en de Weg naar de Ontknoping”

Ludo Daems is geboeid door het mysterie van leven en werk en gebruikt daarvoor in dit boek als metafoor de vergelijking met schoenveters. Als alles schijnbaar goed loopt, is er niets aan de hand. We merken dat dan meestal ook niet op en we zijn er te weinig dankbaar voor. Het is zoals bij schoenveters, die we elke avond losmaken en elke morgen weer binden om op stap te gaan voor een nieuwe dag. We vinden het normaal dat er geen knopen inzitten, zodat ze gemakkelijk door de gaatjes te halen zijn. Maar oh wee, als er in deze schoenveter toch knopen aanwezig zijn! Ditzelfde geldt voor ons dagdagelijks bestaan. In dit boek gaat Ludo op zoek naar de weg van de ontknoping.

Binnen organisaties wil Ludo een brug maken tussen top, middelmanagement en al de medewerkers. In deze context leverden Prof. dr. Marc van Veldhoven, gespecialiseerd in arbeidsgedrag als fundament voor strategisch HRM en Rudy Lefèvre, ondernemer in de retailsector, tevens een belangrijke bijdrage aan dit boek.

“Passie is wie je bent:”

Dit boek laat je zien hoe al datgene wat je in je hebt zich optimaal kan ontwikkelen. De weg naar energie, vertrouwen, rust en succes. Wie zijn passie vindt en gaat delen met vrienden, familie en collega’s stuurt een positieve energie uit naar zijn omgeving en biedt ook anderen kansen.

Je deelt niet alleen, je inspireert anderen om jouw voorbeeld te volgen.

Gedeelde passie staat garant voor een omgeving die jou steeds beter gezind wordt. Dit alles maakt het eenvoudiger om op lange termijn gepassioneerd te blijven. Hoe groter de passie, hoe meer je je onbeperkte mogelijkheden gaat benutten.

" We leven maar één keer, maar als we het goed doen is dat voldoende." - Ludo Daems

“Sleutels tot succes"

Om als leidinggevende en ondernemer je medewerkers te inspireren en motiveren moet je eerst naar jezelf kijken, jezelf nieuw leven inblazen en in je eigen kracht komen te staan. Deze uitgave biedt je door middel van oefeningen, inzichten en voorbeelden de mogelijkheid om bij je eigen kracht te komen. Daardoor krijg je meer plezien in je werk, kun je jezelf ontplooien, krijg je vertrouwen in jezelf en kun je dat ook aan anderen schenken.

Je heb de keus om jezelf te ontwikkelen tot iemand die vertrouwen kan schenken en vertrouwen kan krijgen, met respect en openheid naar jezelf en je omgeving.

"Succes ontmoet succes" wil als netwerkorganisatie hieraan meewerken. Dit zowel op individueel- en organisatieniveau en dit over alle grenzen heen.